Do SAR letos posíláme
65 100 Kč
Děkujeme!

Komu pomáháme

Každý rok posíláme výtěžek ze dne na předem zvolený projekt. Sponzorujeme především projekty cílené na zlepšení úrovně vzdělání a životní situace dětí v rozvojových zemích.

Letošní rok podpoříme přes organisaci Siriri denní stacionář pro sirotky v Bozoum. Sem přichází mnoho dětí, které kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS, přišly o své rodiče. Velké africké rodiny se sirotků většinou ujímají, kvůli chudobě a velkému počtu vlastních dětí ale často nemají dost prostředků, aby jim poskytly veškerou péči (od základního vzdělání až po přiměřenou výživu). Ve stacionáři se o osiřelé děti stará tým pracovníků a vychovatelů a doplňuje tak to, na co rodiny samy nestačí. Půlroční náklady na jedno dítě ve stacionáři jsou 1 350 Kč.

Komu jsme pomohli v minulých letech, se dozvíte v sekci Archiv.

Program

13. ročník benefičního projektu se uskuteční v neděli 28. dubna 2019 v areálu Břevnovského kláštera. Den zahájíme v 9 hodin mší svatou v bazilice sv. Markéty. Poté bude možnost občerstvení před kostelem a odstartují soutěže pro děti, jarmark rukodělných výrobků, výtvarné dílny a další.

Kolem poledne se za Vojtěškou opékají buřty. Děti i dospělí se zapojují v průběhu celého dne. Vstupné je každoročně dobrovolné.
Plakát 2019

Program 13.ročník

9:00

Mše svatá, celebrovaná P. Václavem Snětinou, doprovázená Břevnovskou scholou

10:00 - 15:30

Soutěže pro děti, jarmark, kavárna, výtvarné dílny, skákací hrad

11:00

Beseda o pomoci ve Středoafrické republice

11:30 - 14:00

Oběd (opékání buřtů za Vojtěškou)

12:00 - 13:30

Hudební vystoupení

13:30 - 14:30

Divadlo Prima den: Kocour Mikeš

14:00 - 14:35

Dražba uměleckých děl

14:45 - 15:15

Slosování tomboly


O projektu

Na světě nejsme sami je benefiční akce, kterou už od roku 2007 každé jaro pořádá břevnovský turistický oddíl Arachné a skautský oddíl Jeleni za velkorysé podpory farnosti sv. Markéty a obyvatel Břevnova, potažmo Prahy 6.

Naším cílem je pomoci dětem v jiných částech světa, připravit zábavný den pro děti a jejich rodiče v našem okolí a zároveň přiblížit příchozím situaci v oblastech, kterým pomáháme.

Na programu bývá každý rok spousta her a soutěží rozmístěných po krásných zahradách Břevnovského kláštera, tombola, jarmark nejen s našimi výrobky, beseda o sponzorovaném projektu, kavárna a občerstvení, divadla a koncerty.

Výtěžek z tohoto dne pak posíláme na předem zvolený projekt. Kam putovaly peníze v minulých letech, se dozvíte v sekci Archiv.

Archiv

Minulé ročníky jsme podpořili následující dobročinné projekty.
Celková částka dosáhla 969 440 Kč.

Rok Projekt Výtěžek
2019 SIRIRI: Stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice 65 100 Kč
2018 Přátelé NRCS: Střední škola v Kashitu v Zambii 81 624 Kč
2017 Přátelé NRCS: Střední škola v Kashitu v Zambii 87 201 Kč
2016 SIRIRI: Stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice 140 564 Kč
2015 SIRIRI: Stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice 85 148
2014 SIRIRI: Střední škola v Bozoum ve Středoafrické republice 72 509
2013 PMD: Dětský domov na Srí Lance 62 641
2012 PMD: Dětský domov na Srí Lance 46 604 Kč
díky Nadaci Divoké husy 93 208 Kč
2011 PMD: Diecéze Lusaka v Zambii 43 516
2010 Dětský domov Lety 63 622
2009 PMD: Diecéze Dibrugahrd v Indii 52 836
2008 PMD: Uprchlické tábory v diecézi Lira v Ugandě 46 765
2007 PMD: Diecéze Mimensingh v Bangladéši 37 353 Kč 
díky Nadaci Divoké husy 74 706

Press

Kontakt

Akce se koná na Praze 6, v zahradách Břevnovského kláštera. Snadno se přiblížíte tramvajemi 22 nebo 25, zastávka Břevnovský klášter.

Turistický oddíl Arachné a skautský oddíl Jeleni nemají z akce žádný zisk, naopak projektu věnují své osobní prostředky, úsilí a volný čas. Protože celý výtěžek posíláme na daný projekt, jsme závislí na sponzorech a dárcích, stejně jako na všech dobrovolnících, kteří nám pomáhají s oraganizací přímo během dne.

Pomoci nám můžete i vy, a to například:
- poskytnutím věcného daru v podobě potravin (buřty, párky, saláty, pečivo, limonády, kafe, čaj), rukodělných výrobků (k prodeji na jarmarku nebo v rámci dražby obrazů) a výtvarných potřeb (papíry, barvy na různé materiály, polotovary atd.)
- darováním poukázek a volných vstupenek jako cen do tomboly
- darováním sladkostí a drobných hraček jako odměny pro soutěžící děti
- finančním darem k hrazení věcí a služeb, které nemůžeme obstarat bezplatně
- uveřejněním plakátu a propagací akce
- aktivní účastí (hudební a divadelní představení, práce s dětmi, focení během dne)

Pokud se chcete jakkoli zapojit a pomoci dobré věci, neváhejte kontaktovat hlavního organizátora 13. ročníku:

Adam Kopřiva
e-mail: kopriada@seznam.cz
tel.: +420 608 933 060
web: http://www.nasvetenejsmesami.cz

A-TOM
Arachné 9922
Markétská 1
169 00 Praha 6
IČ 70925500
e-mail: arachne.tom@gmail.com
web: http://www.arachne-tom.org/
Junák – český skaut, stř. Bílý los Praha
175. skautský oddíl Jeleni
Nad Kajetánkou 27
169 00 Praha 6
IČ 61389650
web: http://www.jeleni.org/

15.4.2007 Bangladéš 1. ročník
1.ročník Na světě nejsme sami se konal 15. dubna 2007. Vybralo se 37 353 Kč. Nadto tato částka byla zdvojnásobena Nadací Divoké husy, a tak jsme cílový projekt mohli podpořit celkovou částkou 74 706 Kč. Vybraná částka putovala skrze Papežská misijní díla (PMD) dětem v Bangladéši v diecézi Mymensingh (odtud tedy naše motto Děti pomáhají dětem).

Cíl projektu PMD je zajištění lékařské péče a jídla pro chudé děti z místních kmenů. Pomoc jde také na poskytnutí výuky v základních a středních školách, nákup školních pomůcek a na programy pro nezletilé děti a matky. PMMD tak podporuje asi 20 000 mladých lidí.

Benefiční den byl zahájen mší svatou, kterou celebroval P. Jiří Šlégr (národní ředitel PMD v ČR). Dále byla na programu divadla (MŠ Dusílkova:Pohádka o Ilenušce, TOM Arachné:Tak to teda PÁN BŮH S NÁMA!) a koncerty (Ztracená kapela, Voda vod párků), P. J. Šlégr hovořil o misiích, k obědu se opékaly buřty a celý den probíhal jarmark rukodělných výrobků.

Den se uskutečnil s myšlenkou přiblížit pražským dětem situaci jiných lidí, hlavně dětí a mládeže, v rozvojových zemích. Cílem celé akce tedy nebylo “pouze” finančně podpořit potřebné, ale zastat i funkci osvěty a vzdělávání. Tím se řídíme dodnes - příkladem mohou být tradiční besedy o cílovém projektu nebo výstavy fotografií z dané země.

Program

Více informací:
Na světě nejsme sami aneb pomoc pro misie
Dopis z Bangladéše
Projekt 2007

Více fotek:
Arachné TOM
13.4.2008 Uganda 2. ročník
2. ročník se uskutečnil 13. dubna 2008 a vybralo se 46 765 Kč. Cílovým projektem byla zvolena pomoc pro uprchlíky v Ugandě v diecézi Lira, opět prostřednicvím Papežských misijních děl (PMD).

Přípravy na další rok započaly už v létě na oddílovém táboře, kde se vyráběly předměty na jarmark, vařily se marmelády a batikovala se trička. Během roku pak probíhalo veškeré zařizování, od domlouvání data akce přes program až po shánění věcných darů.

Samotný den zahájili P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD v ČR, a P. Prokopem Siostrzonkem OSB, břevnovský převor, kteří společně celebrovali ranní mši. Následovalo pohoštění od farníků, kteří prodávali buchty, koláče, kávu nebo čaj. Na návštěvníky dále čekal jarmark, hry, divadla, koncert a opékání buřtů. Proběhly také dvě Besedy o Misijním díle dětí a pomoci v Ugandě.

Výtěžek dne byl věnován cca 20 000 dětem, kterým rodiče nejsou schopni zajistit stravu a oblečení kvůli tomu, že se nemohou vrátit do svých domovů a musí přebývat v uprchlických táborech. Vybraná částka také pomohla rehabilitačním a učebním centrům.

Plakát

Více informací:
Projekt 2008
Ohlédnutí za druhým ročníkem
Více fotek:
Arachné TOM
M. Antůšková
19.4.2009 Indie 3. ročník
Děti pomáhají dětem. Tímto mottem Papežského misijního díla dětí jsme se rozhodli řídit a uspořádali jsme v areálu Břevnovského kláštera v pořadí už třetí ročník Na světě nejsme sami. Den se konal 19. dubna 2009 a jeho hlavní náplní se stala snaha získat finanční prostředky pro chudé děti z Tongny z diecéze Dibrugarh v Indii.

Ačkoliv se v neděli ráno většina Břevnova halila do mlhy, během mše svaté, kterou sloužil P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD v ČR, se objevilo sluníčko. To od té doby provázelo na 230 dětí, jejich rodiče, přes 90 organizátorů a dalších účastníků po celý den. Po mši svaté se dospělí i děti rádi zastavili u stolů s buchtami od babiček, limonádou, kávou nebo čajem, aby se posilnili a drobným darem tak přispěli na dobrou věc.

Připraven byl zajímavý program, ve kterém si každý našel své. V klášterní zahradě se soutěžilo, na jarmarku byla možnost zakoupit si trička, šperky, svíčky a další krásné věci vyrobené dětmi. Připravená byla výstava o životě v Indii a o tom, jakou úlohu tam má PMDD, i psaní dopisu indickým dětem. Svou činnost prezentoval DDM z Bílé Hory a MŠ Dusíkova. Loutkové divadlo při Sokolu Velké Popovice si připravilo hru Bezhlavý rytíř a oddíl Arachné pobavil představením Bráška Karlík aneb Co si vyprávějí za vekou louží. Nechybělo ani opékání buřtů, kterých se nakonec snědlo 20 kilogramů.

Odpoledne zpříjemnila hudebním vystoupením paní Elena Kubičková. Na tradiční indický smyčcový nástroj esrádž zahrála indické rágy, základ indické klasické hudby. Při besedě s P. J. Šlégrem o situaci v Indii se děti dozvěděly nejen o každodenním těžkém životě indických dětí. Svou účastí se rozhodly akci podpořit také děti z Dětského domova Lety, které s chutí tancovaly a zpívaly. Na závěr se areálem kláštera rozezněly romské písně v podání Pavlíny Matiové, pana Bangy a Huga Tichého.

Díky všem, kterým není lhostejný osud trpících dětí, se vybralo 52 836 Kč. Ty podpoří farní školu, dívčí internát, vzdělání, výchovu a zdravotnickou péči o děti z Tongny, které by jinak podvyživené a nemocné byly posílány do práce. Na světě opravdu nejsme sami a díky tomu, že si tuto skutečnost uvědomujeme a pomáháme, ukazujeme indickým dětem, že samotné nejsou ani ony, že tady na zemi mají své místo i právo na život.

Plakát

Více informací:
Projekt pro rok 2009
Ohlédnutí
Reportáž TV6 - webové televize Prahy 6
Více fotek:
K. Suchánková
M. Antůšková
J. Rabiňák
J. Řehák
18.4.2010 DD Lety 4. ročník
4. ročník benefiční akce byl zahájen mší, celebrovanou biskupem Karlem Herbstem. Poté se konal jarmark, hry pro děti a výtvarné dílny MŠ Dusíkova, součástí programu byly i ukázky činností Domu dětí a mládeže z Bílé Hory.

Během dne vystoupily dva soubory se svými představeními - dopoledne to bylo Loutkové divadlo Sokol Velké Popovice s pohádkou Šípková Růženka, odpoledne děti pobavilo Divadlo Xaver s představením Vo hloupym Honzoj, hubatej Marjáně, která skrze peklo k napravení přinde.

Dále byla na poředu dne beseda s ředitelem Dětského domova Lety, v rámci které vystoupily i děti z DD Lety, kterému byl výtěžek z celého dne věnován. Na závěr uspořádala koncert skupina Šatlava.

Celková částka z celého dne - 63 622 Kč - podpořila 39 dětí z DD Lety. Pomohla financovat poplatky za kroužky, poplatky za LTD a nákup vybavení na sportovní a turistické aktivity DD.

Plakát

Více informací:
Projekt 2010
Videoreportáž Aleny Zavadilové
Více fotek:
K. Vildová
p. Šimoníček
A. Hošková
T. Andršová
1.5.2011 Zambie 5. ročník
V neděli 1.5.2011 se vybralo 43 516 Kč na pomoc dětem ze Zambie. Moc děkujeme všem příchozím a všem, kdo se zapojili do organizace a bez jejichž pomoci by se akce neuskutečnila.

Projekt je pro 500 chudých dětí. Je zaměřen na zkvalitnění stravy podvyživených dětí, vzdělání a výchovu sirotků a ohrožených dětí ve věku od 7 do 14 let, na obstarání léků pro zlepšení zdravotního stavu nemocných dětí a na podporu dětí v evangelizačních aktivitách.

Plakát

Více informací:
Projekt pro rok 2011
Více fotek:
V. Rabiňáková
H. Šimoníčková
B. Linartová
J. Andrš
15.4.2012 Srí Lanka 6. ročník
V neděli 15.4. se areál břevnovského kláštera opět zaplnil hrami, jarmarkem, dětmi a dobrou vůlí pomoci. Výtěžek akce 46 604 ,- zdvojnásobený nadací Divoké Husy na úctyhodných 93 208 ,- pomůže dětskému domovu v diecézi Kandy na Srí Lance.

Mši svatou celebroval otec Jiří Šlégr, který se podělil o čerstvé zážitky ze slavení Velikonoc na Srí Lance a z návštěvy dětského domova, kam je naše pomoc směřována. Po mši následovalo krom tradičního programu také štrůdlování a prohlídka nově zrekonstruované oranžerie v klášterní zahradě.

Ani podmračené počasí neodradilo davy návštěvníků od celodenní účasti, díky náladám počasí si dokonce mohli závěrečné odpolední divadlo a tombolu vychutnat v úžasných prostorách Tereziánského sálu.

Obrovský dík patří Tereze Andršové, hlavní organizátorce akce, otci Jiřímu Šlégrovi, vedoucímu papežských misijních děl v ČR, břevnovským benediktinům, kteří pro tuto akci poskytli téměř celý areál kláštera a nadaci Divoké Husy, díky které můžeme na Srí Lanku poslat 93 208 Kč. Děkujeme také všem ostatním, kteří jakkoli přispěli k úspěchu této akce.

Plakát

Více informací:
Ohlédnutí
Více fotek:
T. Vaněk
V. Pištora
J. Andrš
21.4.2013 Srí Lanka 7. ročník
V roce 2013 byl výtěžek z misijního dne věnován opět přes Papežská misijní díla (PMD). Tentokrát byl vybrán projekt chlapeckého domova St. Francis Home na Srí Lance. Celkem bylo odesláno 62 641 Kč.

Pomoc zajistila ubytování, stravu, oblečení, lékařskou péči a výdaje na křesťanskou a školní formaci pro děti z plantážních a pobřežních oblastí. Konkrétně jde o 72 dětí - sirotky a děti chudých a nezaměstnaných lidí. O chlapce se starají bratři kongregace františkánských misijních bratří.

Neděle začala mší, slavenou s P. Vojtěchem Eliášem, poté odstartovaly dětské hry a atrakce. Dospělí se zastavili u kavárny pro kafe a pečivo, připravené farníky. Dále byly k vidění krásné rukodělné výrobky a výstava o projektu na Srí Lance. P. Eliáš promítal fotky z misií, sdílel své zkušenosti a odpovídal na otázky z veřejnosti.

Oddíl Arachné si připravil divadlo Alenka horem pádem a Divadlo bez hranic představení Pavoučení. Malá Éra pobavili s divadlem Omylem… Ukradená princezna. Celý den byl zakončen slosováním tomboly, ve které lidé vyhráli poukazy do cukrárny, do divadel a tak podobně.

Plakát

Více fotek:
K. Suchánková
J. Andrš
8. ročník SAR 27.4.2014
Poprvé byla charitativním dnem Na světě nejsme sami podpořena obecně prospěšná společnost SIRIRI, a to částkou 72 509 Kč. SIRIRI se soustředí na rozvoj školství ve Středoafrické republice.

Vzdělání je klíčem na cestě z chudoby k ekonomické samostatnosti. Pokud se však ve Středoafrické republice podaří sehnat finance na podporu vzdělání, v drtivé většině míří na první stupeň základní školy. Po pěti letech tak školní docházka pro většinu školáků končí.

SIRIRI ve městě Bozoum pomohla vybudovat a podporuje jedinou školu zajišťující navazující maturitní vzdělání v okrese velkém jako Morava. Školu navštěvuje 193 žáků a učí zde 17 místních učitelů. Náklady na studium jednoho žáka činí 2 150 Kč ročně.

Během misijního dne si přišlo zasoutěžit spolu s turistickými a skautskými oddíly asi 350 dětí. Mše byla slavena P. Pavlem Polou. Během dne zahrál Flétnový soubor ZUŠ Jana Hanuše, zakladatelka SIRIRI, Ludmila Böhmová, promítala fotky ze SAR na besedě.

Dále se uskutečnila beseda s Terezou Kudrnovou o misiích v Indii, divadelní představení Ševcovská pohádka a před Vojtěškou se žonglovalo. Celý den byl zakončen slosováním tomboly o volné poukázky do divadel, restaurací, na bowling a do cukráren.

Plakát

Více informací:
Střední škola v Bozoum
Více fotek:
J. Andrš
19.4.2015 SAR 9. ročník
Pro 9. ročník Na světě nejsme sami byl vybrán projekt obecně prospěšné společnosti SIRIRI, Stacionář pro sirotky v Bozoum. Celkem byl podpořen částkou 85 148 Kč.

Stacionář je v provozu od roku 2008 a od té doby každý rok poskytuje denní péči více než 200 sirotků. Dětem je zajištěna školní docházka v misijní škole, ve Stacionáři pak dostanou teplý oběd a svačinu, mají zajištěnou zdravotní péči a možnost sportovat a také se učí drobným řemeslům (například pletení košíků, rohoží, sítí).

Pracuje zde přes 10 zaměstnanců (od vychovatelů po kuchařky) z řad místních lidí, pro které je to příležitost pracovního místa - ta je ve Středoafrické republice velmi vzácná.

Den začal mší svatou, slavenou P. Pavlem Polou. Poté se děti rozběhly hrát hry v areálu Břevnovského kláštera, dospělí si povídali u kafe a domácích buchet a koláčů. V rámci programu vystoupilo Divadlo bez hranic s dvěmi představeními - Pohádky ptáka Afrikána a Pavoučení.

K vidění byla výstava o cílovém projektu a P. Pola měl besedu na téma “Může nás obohatit jedna z nejchudších zemí světa?”.

Plakát

Více informací:
Denní stacionář pro sirotky
Více fotek:
J. Andrš
10.4.2016 SAR 10. ročník
Výtěžek z jubilejního 10. ročníku (rekordních 140 564 Kč) putoval do stacionáře pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice, stejně jako rok předtím. Samotná pomoc byla prostředkována obecně prospěšnou společnosí SIRIRI.

Během dne probíhaly mimo jiné koncerty (Prague BuskMen, Ztracená kapela), divadla (Divadlo Prima Den: Červená karkulka aneb my se vlka nebojíme; MŠ Dusíkova) či jarmark. Hlavní náplní ale byly hry a soutěže pro děti, které také společně napsaly „dopis“ dětem do Afriky.

Prostřednictvím Vojty Bílého, ředitele SIRIRI, byl dopis českých dětí doručen. K velké radosti všech také Vojta přivezl do Prahy poděkování od afrických dětí – plachtu s jejich obkreslenýma rukama. Plachta byla následně vystavena v hlavní lodi Břevnovského kláštera.

Vřelé díky za úspěšný den patří návštěvníkům koncertů, divadel, jarmarku a dražby obrazů, a také dětem, které si přišly zasoutěžit. V neposlední řadě děkujeme sponzorům, anonymním dárcům, farnosti, spřáteleným oddílům a dalším dobrovolníkům.

Plakát

Více informací:
Denní stacionář pro sirotky
Více fotek:
J. Hornof
B. Suchánková
J. Vodák
J. Andrš
23.4.2017 Zambie 11. ročník
V roce 2017 jsme (nejen) finančně podpořili stavbu střední školy v oblasti Kashitu, Zambie. Projekt je unikátní tím, že je iniciován místními lidmi. Realizovat tento obtížný cíl pomáhá spolek Přátelé New Renato Community Society. Přátelé NRCS zprostředkovávají pro Zambijce finanční pomoc a kontakty.

Začátek celé akce byl poněkud dramatický v podobě krátké sněhové přeháňky, za chvíli ale vysvitlo sluníčko a nastartovalo pohodový den se spoustou her a dobrot (výborných buřtů, bramboráčků, cukrové vaty, zmrzliny atd.).

Velké díky všem, kteří se na akci podíleli – holkám z Arachné, skautům a skautkám, maminkám a tatínkům u buchet a na jarmarku a dalším.

Výsledkem celého dne bylo také 87 201 Kč, které jsme poskytli na stavbu střední školy.

Plakát

Více informací:
Přátelé New Renato
Více fotek:
J. Hornof
J. Vodák
J. Andrš